Bovenlokaal project

In dit bovenlokaal project wordt er ingezet op de volgende drie peilers:

Artistieke Expressie

We willen dat jongeren culturele ervaringen kunnen opdoen zodat ze kennis, vaardigheden en attitudes opbouwen om met kunst en cultuur te kunnen omgaan. De klemtoon ligt op muziek en beeldende kunst in al zijn facetten. Dit gebeurt via workshops, vormingen, de concertwerking etc. Heb je zelf een interesse die je wil verdiepen, een idee voor een workshop of een vorming? Stuur ons een berichtje op Facebook, via mail of spring eens binnen in de Jakkedoe.  

Ondernemerschap

Binnen het traject rond ondernemerschap worden jongeren gestimuleerd om hun ideeën te realiseren. Stap voor stap groeien in hun ondernemerschap zonder dat de focus op winst ligt. Via vorming en coaching proberen we hen de essentiële ondernemersskills en mentaliteit bij te brengen. Heb je zelf een idee voor een workshop of een vorming? Of heb je nood aan coaching tijdens jouw ondernemingstraject? Stuur ons een berichtje op Facebook, via mail of spring eens binnen in de Jakkedoe.  

Sociale Cohesie

We krijgen de kans om een brede waaier aan activiteiten te organiseren in de buurt of de publieke ruimte. We zetten in op participatie en sociale actie en trachten dit ook in de andere peilers te integreren. Den Bazaar wordt gebruikt als exporuimte voor jonge ondernemers gecombineerd met een buurtwinkel waar verschillende culturen samengebracht worden. Heb je zelf een idee voor een verbindende activiteit? Stuur ons een berichtje op Facebook, via mail of spring eens binnen in de Jakkedoe.