STRUCTUUR

_________________________________________________________

Bezoekers

Iedereen die het jeugdhuis binnenkomt, wordt beschouwd als een bezoeker. Bezoekers zonder lidkaart van Jakkedoe, worden verondersteld hun naam in het gastenboek te noteren. Wie regelmatig het jeugdhuis bezoekt, wordt verondersteld een lidkaart te kopen.

Leden

Omdat jeugdhuis Jakkedoe een VZW en een jeugdhuis is, moet iedereen wettelijk vanaf zijn vierde bezoek aan het jeugdhuis een lidkaart kopen. Leden krijgen de tijdschriftjes toegestuurd, hebben korting bij activiteiten, kunnen strips ontlenen, de infotheek bezoeken… Bovendien hebben ze recht op informatie en inspraak. Elk lid kan ook de wekelijkse vergadering bijwonen.

Medewerkers

Leden die meewerken in het jeugdhuis zijn medewerkers. We onderscheiden 2 soorten medewerkers:

  • Vaste medewerkers: Dit zijn medewerkers die op regelmatige basis meewerken aan een specifiek onderdeel van de werking. Meestal maken ze deel uit van een werkgroep of een roulement, of  gelden ze als een verantwoordelijke van een welbepaalde activiteit.
  • Losse medewerkers: Dit zijn medewerkers die nu en dan eens meehelpen in het jeugdhuis. Meestal gaat het om enkele uurtjes bar doen of eens meehelpen inrichten of opruimen.

Beroepskrachten

Anders dan de andere medewerkers zijn de 2 beroepskrachten geen vrijwilligers; ze werken in Jakkedoe gedurende 38 uren per week. Hun taken zijn onder andere ondersteuning van vrijwilligers, permanentie… Ze worden ook wekelijks verwacht op de vergadering (zie stuurgroep), maar hebben geen bevoegdheden om te beslissen.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vrijwillige medewerkers die instaan voor het totaal van de werking; Ze zijn verantwoordelijk voor de bardiensten, de kuis en allerhande activiteiten, de dagelijkse werking dus. Wekelijks vergaderen ze; deze vergadering staat bekend als het “dagelijks bureau”. Elk lid is welkom om te komen meeluisteren en praten.  De 4 hoofdtaken van de stuurgroep zijn:

  • Verantwoordelijkheid opnemen
  • Eén keer per maand bar doen
  • Wekelijks naar de kuis komen
  • Eén keer per week vergaderen
  • Activiteiten (helpen) organiseren
  • Engagement tonen ook bij minder leuke taken

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 5 personen. Het is de Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur kiest tijdens hun jaarlijkse vergadering. Daarna kiest de Raad van Bestuur onder de gekozenen de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de afgevaardigd beheerder(s). 

De Raad van Bestuur is als groep verantwoordelijk naar buiten toe. Als Jakkedoe in aanraking zou komen met gerecht of politie, dan is het de Raad van Bestuur die wordt aangesproken. Natuurlijk heeft onze VZW rechtspersoonlijkheid, zodat onze bestuursraadsleden niet persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld (tenzij ze een zware fout hebben gemaakt). 

In praktijk heeft de Raad van Bestuur vooral financiële verantwoordelijkheden (boekhouding bijhouden, opmaken van financieel verslag en begroting, …). Daarnaast is de Raad van Bestuur (naar buiten toe) ook werkgever van onze beroepskrachten en beheerder van de accommodatie van de Jakkedoe. Binnen Jakkedoe heeft de Raad van Bestuur enkel raadgevende bevoegdheden naar de stuurgroep toe. Het is de stuurgroep die uiteindelijk beslist. Traditiegetrouw is de voorzitter ook lid van de stuurgroep. 

De voorzitter engageert zich om zowel de werking van de Raad van Bestuur als de dagelijkse werking van het jeugdhuis op te volgen en hieraan mee te werken. Hij of zij is een dagelijks aanspreekpunt voor leden, medewerkers, stuurgroep en beroepskrachten.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden. Ze zijn de eigenlijke leden van de VZW. Ze worden 1 maal per jaar gekozen door de stuurgroep en Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering is de hoogste beslissingsmacht van de vereniging. Ze komt minstens 1 maal per jaar samen tijdens de statutaire Algemene Vergadering. Tijdens deze vergadering worden het financieel verslag van het vorige jaar en de begroting voor het volgende jaar goedgekeurd. De Raad van Bestuur legt eigenlijk verantwoording af voor zijn beheer van het afgelopen jaar. Daarna wordt vastgesteld met welke begroting de (nieuwe) Raad van Bestuur het volgend jaar aan de slag gaat. De werkende leden beslissen dus waar het geld naartoe zal gaan. 

Verder kiest de Algemene Vergadering tijdens diezelfde vergadering een nieuwe Raad van Bestuur. De statuten kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden aangepast.