WERKING

_________________________________________________________

Doelstellingen

  • Het jeugdhuis moet door jongeren draaiende worden gehouden.
  • Het moet een plaats zijn waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan zowel recreatieve als vormende activiteiten. Deze kunnen ze zelf organiseren of meehelpen met de organisatie.
  • Het is ook een plaats waar de jongeren de kans krijgen om samen te werken en ook een gevoel voor verantwoordelijkheid te creëren.
  • Alles moet op vrijwillige basis gebeuren. Zo leren ze voor hun zelfontplooiing iets  te doen zonder ervoor betaald te worden.
  • Iedereen is er welkom. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen blank of zwart, tussen verschillende religieuze of politieke overtuigingen of maatschappelijke achtergrond.

Functies

De vijf belangrijke peilers

In de eerste plaats is er de de ontmoetingsfunctie. Onze deuren staan voor iedereen open. Kleur, geloof, Hollander of dikke voeten maken geen verschil uit. Iedereen is welkom. We proberen met het jeugdhuis aan democratische prijzen de jongeren iets aan te bieden om te drinken. Ondertussen ontmoeten ze zowel jongeren die ze al kenden en maken ze ook nieuwe vrienden.

Daarnaast doen we regelmatig aan recreatie. Optredens, feestjes, gamen, eens samen op stap gaan, film en sport kijken, het kan allemaal. Ook kunnen leden iedere donderdag tercht in de sporthal Leiestadion van Desselgem terecht voor een uurtje minivoetbal. We bieden dit gratis aan, maar de bal, de conditie en het goed humeur moet iedereen zelf meebrengen.

Ook vormingsmomenten komen aan bod. Hier proberen we de leden en medewerkers iets bij te brengen. Variatie is hierbij troef. Van kooksessies, over drumcursussen, naar schaakinitiaties, fotografie en dj-programma's. Het jeugdhuis verzorgt zelf vormingen, maar gaat soms ook op verplaatsing om vorming te volgen. 

Regelmatig kan je een informatiestand vinden in onze instuif. Dit kan zowel iets zijn over een muziekgenre als iets wat net in de actualiteit is en waar jongeren interesse kunnen kunnen in hebben. Via het tijdschrift informeert het jeugdhuis ook regelmatig de leden over komende activiteiten, of over de werking van het jeugdhuis. In de instuif is een internet-pc beschikbaar voor de bezoekers die iets op willen zoeken.

Jakkedoe leeft niet op zijn eigen eilandje, maar participeert ook ruimer in de maatschappij. Soms wordt er een vergadering van de dorpsraad bijgewoond, we engageren ons voor een wedstrijdbal bij de White Star, we laten andere verenigingen toe onze lokalen zoals het filmzaaltje en de vergaderruimte te gebruiken, we zorgen voor extra activiteiten op Straete Kermis, we hebben een stand op de après ski, ... We particperen met het jeugdhuis ook in de Stedelijke en Provinciale Jeugdraad.

Lokalen

De ontmoetingsplaats bij uitstek is natuurlijk onze instuif. Hier vind je de toog terug die we soms iets te graag zien, maar ja ... Iedereen die wil is welkom en kan aan democratische prijzen iets drinken. Verder bieden we ook tijdschriften aan. Zo zijn we gabonneerd op het wekelijks nieuws, het laatste nieuws, de humo, de knack, ... Ook de jip-zuil heeft hier zijn stek. Wie dat wil kan zich dus met de krant in de leeshoek installeren. Ook gezelschapspelen zoals kaartspelen, poker met dobbelstenen, trivial pursuit, een dam- en schaakspel,... zijn gratis te gebruiken. We hebben in de instuif ook een dartshoek en een heuse pool.

Nog op de benedenverdieping hebben we het videolokaal dat momenteel ook dienst doet als gameroom. Bij optredens wordt deze ruimte omgevormd tot backstage. Daarnaast hebben we ook een klein keukentje dat ons in de gelegenheid stelt kooksessies te organiseren of in hapjes te voorzien op feestjes. Ook een snelle hap voor de medewerkers kan hier bereid worden.

Boven hebben we een drietal repetitiekoten. Iedereen die lid is, kan hier gebruik van maken. Voor de goede orde hebben we wel een repetitiereglement. Samegevat: het gebruik is uitsluitend voor leden en is gratis, het jeugdhuis kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade en/of diefstal van de muziekinstrumten of ander materiaal die binnen gebracht wordt, eigen drank meebrengen is verboden, waterflessen worden oogluikend toegestaan, verboden te roken. Het tijdstip van gebruik wordt onderling door de groepen overlegd en repeteren na 22u is uit den boze. Wie wil repeteren in onze lokalen, vraagt dit aan op de wekelijkse vergadering en dan wordt er in overleg met de andere groepen een beslissing genomen.

Er is op de bovenverdieping ook een cinemazaaltje geïnstalleerd. Bioscoopzetels en een groot scherm laten toe elke film met een echt cinemagevoel te bekijken. Verschillende verenigingen kennen dit zaaltje en maken er ook gretig gebruik van.

Op de eerste verdieping is er ook de werkruimte. Hier wordt alles bijgehouden en "netjes" weggestopt in mappen en zo. Alles wat onze beroepskrachten nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, is hier te vinden. In deze ruimte staat ook een grote ronde tafel met een 12-tal stoelen. Deze ruimte is dus perfect te gebruiken om te vergaderen en zo. Deze vergaderruimte kan gratis gebruikt worden door ander verenigingen. We vragen enkel om drank dan wel bij ons af te nemen en geen eigen drank te nuttigen, maar een pilsje is nog maar 1,20 euro dus daarvoor moet je het zeker niet laten.

Andere lokalen binnen het jeugdhuis zijn de knutselruimte, de materiaalzolder, de stripotheek, de inforuimte, het sanitair blok, ...

Tijdschrift

Zaal 1 is reeds jaren de naam van ons tijdschriftje dat onder andere de activiteiten aankondigt en leuke verhalen van binnen het jeugdhuis bevat. Ook foto's van activiteiten vormen een vast item. Het is niet altijd eenvoudig een redactie te vinden, maar het tijdschrift is dikker of dunner naarmate het aantal medewerkers dat zich geroepen voelt iets te schrijven of te maken. Het tijdschriftje gaat op de post naar alle leden van het jeugdhuis en naar bevriende jeugdhuizen en organisaties.

Binnenhuisreglement

Het reglement kan hier bekeken worden. 

Geschiedenis

De geschiedenis kan je hier bekijken.

Structuur

De structuur is hier te bekijken.